Slide

Ergonomi
Ergonomi handlar om att arbeta och använda kroppen på ett sätt som gör att du undviker belastningsskador.
Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan.
Till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.
En bra datorarbetsmiljö är viktig.
I en hälsosam miljö är det viktigt att ha kontroll på arbetsbelastningen, så inte stress uppstår.
Hur ser arbetsbelastningen ut i ert företag?

Slide