Slide

Tjänster till företag 
Det är viktigt för ett företag att dess anställda mår bra och håller sig friska.
Gislaveds Fysiotek -aktiv hälsa AB har utbildad ergonom.
Vi kan erbjuda företag följande tjänster:
Arbetsplatsbedömning - kan se samband mellan kundens eventuella besvär och arbetsmoment, arbetsrörelser, arbetsställningar och arbetsteknik.
Funktionsanalys av rörelseapparaten och konditionstest.
Det finns även möjlighet att ta emot kunder vid akuta sjukdomstillstånd/besvär i rörelseapparaten.
Mindfulness i grupp eller enskilt som stresshantering och kompetensutveckling
Genom aktiv medverkan i rehabilitering bidrar ergonomen till ökad insikt om egenansvaret för hälsan.
Kontakta oss gärna för ytterligare information och förfrågan om offert på ovanstående tjänster.

Slide

Ergonomi
Ergonomi handlar om att arbeta och använda kroppen på ett sätt som gör att du undviker belastningsskador.
Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan.
Till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.
En bra datorarbetsmiljö är viktig.
I en hälsosam miljö är det viktigt att ha kontroll på arbetsbelastningen, så inte stress uppstår.
Hur ser arbetsbelastningen ut i ert företag?

Slide