Stresshantering

Muskulär avslappning: Regelbunden avslappningsträning sparar på din energi, ger dig vila och möjlighet till återhämtning. Din minnes- och koncentrationsförmåga förbättras och du får en bättre sömn. Samtidigt ger dig den muskulära avslappningen mental avslappning. Avslappningsträning är bland det mest effektiva hjälpmedel som finns för att sänka grundspänningen i kroppen.

Mindfulness : Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress, smärta och oro. Metoden går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet. Mindfulness används inom sjukvården för att lättare hantera stress, ångest och nedstämdhet.

Mindfulness är en träningsform som främjar stresshantering och stillar tankar. Du stannar i nuet utan att värdera eller döma. Mindfulness är en metod där vi använder oss av andning och sinnena för att öka närvaron och kontakten med kroppen.